Cake recipes

Cake recipes

1. Chuẩn bị:

a. Nguyên liệu.
Bột Athena, trứng gà, nước, dầu ăn.

b. Dụng cụ thiết bị.
Máy đánh bột bông lan, lò nướng bánh bông lan, khuôn gato, cân 2kg, phới vét. 

Read more

Contact us

Farina Food company limited

Add: Ha Man Tri Qua Industrial Park - Xuan Lam commune - Thuan Thanh district- Bac Ninh Province - Viet Nam.
Tel: (+84) 222 3793 886
Fax: (+84) 222 3793 887

Website: www.farina.com.vn
Email: info@farina.com.vn

Cake recipes